ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อชุดปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 297 ชุด

https://drive.google.com/file/d/1j1UZCJX6doB4y8q_m5Me4dFCbQbJYxQq/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ