ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 04/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างขยายท่อเมนส่งน้ำเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1ZQV6UxKz5_1YEXr1BvUEztYGIa2CrxW-

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ