ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/03/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายท่อเมนส่งน้ำเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=16xvOGjRMUiJLl57g0XQgCsupamoCr3Te

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ