ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน 6 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/open?id=1-AmQCjnPOwWrp7QwF1FlLgMquCKKBuTM

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/open?id=1BcbL2lT4QwHu_IOh-f-qKiHd5DORUPZJ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ