ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/03/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตง-หน้าจ้าว หมู่ที่ 7 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/191yUxDD1eU4ASG19XHXD_Fyv0ex8EeCW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1B-13tBMXkyureVTh1K28rhBslvrZobHQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NObSLia_EVkLRW8HV89dC212URYYWLIj/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ