ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/02/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแถบตรวจเบาหวาน (Test Strip) ตามโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1Jkb-a4pd0Xto7oSk-WjuADCjx7z_09CP

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ