ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/02/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางวุน-สะพานตำเสก หมู่ที่ 3 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1wMOg3rgspOvB9BV6Z6a_tN6c3XcNvUWq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n9whJazkJ_DyNetenoCzrGT09x3LlVS0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1axzG33MZNIIrufvnDDMJzVhF_39EAroA/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ