ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/02/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดแถบตรวจเบาหวาน (Test Strip) ตามโครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=12vskZf5bge0TGtCyIM5uA8QZ_vSaxKKE

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ