ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=17SLwC4yJLT_EHV54ec7KHudnJumGk8Ys

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ