ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-เกาะสระ หมู่ที่ 4,8 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1LeQ82KRXRGiEkQhSclr1F956YVdNh-Kp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cWxTnyJE8odH6lZpuPPkrscX5Xbf2GNJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12ptZ21O_zm4lVFc1G-lr9oFEBprDohYf/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ