ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้าวัดแร่ฯ-จดเขตเทศบาลเขาชุมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1HYd-HJTO9gwrFG6Nr-_04WHqvWqlXPyg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wi363h0Ki042XXTe9Zk_-7dgrpmNuljk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZRLVDfP-RR35k1P92NY-PYT2yR7Q5drJ/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ