ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยจิก-บ้านห้วยยุม หมู่ที่ 1 ตำบลสามตำบล-หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1gL4MkZaWXTm5mI6eH3ymZh2uePpbTDz6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vSJeqyBunCR2YDvLrhuxET-dwG4kZ5h6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xlGAzeo6ajhnswcIfi36fKXXCtiKmaPR/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ