ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสระเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - หมู่ที่ 12 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1cUgie42WtdfcQRt4wzN3lcfVTgLoZQ2n

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ