ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/01/2019 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากพรุ-บ้านสระแก้ว (นศ.ถ.1-0049) ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศร๊ธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1qGrYwjaeJNvi540cGt-IhzeuXzmnRpub

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ