ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/01/2019 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://drive.google.com/file/d/16gTo-2xWJTSL-LK3h822BeOMrLr1DNpH/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ