ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/12/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

https://drive.google.com/open?id=1bfdprmtXfQ2ezl_j2Snbr_V-qYLz8NWj

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ