ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/12/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงถนนสายบ้านเนินเจ - บ้านคลองฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=196yNkBunFNrO7titZkYz2Xa1fiZtYX2z

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ