ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25/12/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานสายชลประทานฝั่งขวา (ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1DYNJcgrRdnwGaVVIMjI9dr03rZKR6njw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19OQigrEKcNRNRXmQW4KuyTG5KICi0x2Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UeeTQT2BQedYrMwfcC9h_My4MLrir79Z/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ