ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25/12/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1j4ogJG7IFRN-QyA4ivcoFrx97AWB803e/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ