ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/12/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อมิเตอร์น้ำสำหรับผู้ขอรับบริการน้ำประปารายใหม่และเปลี่ยนให้ผู้รับบริการรายเดิมที่ชำรุดของกิจการประปาชนบทเขาพังไกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1FwTNgv_-Zy9XeTwgykG4ABexpyDXYujI

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ