ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/12/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมในถนนสายบ้านไสใหญ่ - บ้านที่วัง (นศ. ถ1-0038) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1oLrAM2JdOvoGkJcQr8m5yCakONTLjLLc/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ