ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธณรมราช ทางสื่อโทรทัศน์

https://drive.google.com/open?id=1NLtui-ZOliW14mgZS5LyST-HUx024149

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ