ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/11/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1FjO5Lxczqbfz3TCMB1DwDAuvAZjZAWiL

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ