ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26/11/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าเวลาออกอากาศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1tWuZWLlruM7Fm-PFcAY7ijYnlIOSb7xT

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ