ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการขอเช่าเวลาออกอากาศ ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานภารกิจและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางสื่อวิทยุ

https://drive.google.com/open?id=13UO2w30fjs-S2nahPlSxHeHvy-bhv9jI

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ