ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

https://drive.google.com/file/d/15N27hPxoWb0Emry8qiS89zSQaHXRcXRU/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ