ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการขนส่ง เก็บ และกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1XyaEEIum-Isknw55yWjCV0qsPpdHwyg3

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ