ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/11/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการขนส่ง เก็บ และกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาจง

https://drive.google.com/open?id=1xI82rV6-0rcSyQQPQfeQFt29tab_hCjQ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ