ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/11/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายสิชล - หาดเสาเภา (นศ.ถ1-0078) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ

https://drive.google.com/open?id=1hveUERE0S7TJzYcNQTYFbj4nLsidhGXz

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ