ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ สารนครศรีธรรมราช และหนังสือ สารนครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

https://drive.google.com/file/d/1SbkizkZd6kEbaA2fMWEhD9S5TlE_W0fy/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ