ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/11/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร

https://drive.google.com/file/d/1aINcnl0MQzlOZ-oAHsYu38snJMv72Ej1/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ