ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/11/2018 |
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง : https://drive.google.com/file/d/1fEsIwDeN2vmiGsKTfrcqBMTHUBvmpUBo/view?usp=sharing

รายละเอียดคุณลักษณะฯ : https://drive.google.com/file/d/1ELPS_U9YewrSO5h1GFA72gdAamM4zw7m/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ