ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/10/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

https://drive.google.com/file/d/1-bw9tKoCWXg1YfRvZR7-x65XeX01Splc/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ