ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 01/10/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562

https://drive.google.com/file/d/1fbXexaIMiiWTX_BgCc1Xf0-xDej-XEtR/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ