ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25/09/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1t10fJ8fZeFNnHibQScrMhO6434Mj_PsI

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ