ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/09/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.1-0050 สายดอนโรง-บ้านศาลาตะเคียน และตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1GIuaRmDzI1oc-WAEeJ7kb-t-gQ1jAb00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fz4e3n3z7v-Qugf7oGPygXyLyWRzwJlI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kmgIsRmEJlONNJO_ULLfJ7fqnVlS7DO-/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ