ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24/09/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1u01PguRgi-x_fPQ2mVQiAydPZ8S2Te6B/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ