ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/09/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำรถแห่หมรับ ตามโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/11KUmSqjW1dSknBYz3oe80Pli1a6xkvXh/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ