ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/08/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตีเส้นจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเปากเนตร - บ้านทางพูน (นศ.ถ1-0101) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1TDPpkXnT5xwkHELy9GggntkB84uIl6_M/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ