ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/08/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นครเกมส์)

https://drive.google.com/file/d/1JBOK-HxVqg4VFpcQ_PQwDythemxG1Mn4/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ