ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/09/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุซ่อมบำรุงถนนสายบ้านสระไคร หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ - บ้านดอนเปี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1skpvDKSerFDWGDptihUwyGbo2GSy4YKf/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ