ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/09/2018 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแล ตัดแต่งทรงพุ่ม พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ฯลฯ จัดทำสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สวนสาธารณะและสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1exesGwczlbMjnx76J84Mg47bJFOatoYv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bLd8BkNvWUB0ri_TJM8af9OYGvnmx5Yj/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ