ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างตีเส้นจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะพาน - บ้านบางหลวง (นศ.ถ1-0097) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/17qiKwICvJXkUc8xyzDN54E5IAl929SD4/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ