ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/09/2018 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างโดยวิธี Pavement In - place Recycling พร้อมปูผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองขุด - บ้านบางนบ (นศ.ถ1-0094) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1JFIcEmzyxtVLSDOdU_efgOZkHO62A90_/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ