ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3402) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=10AGNZj-UN136T9BihYEp50OvdHgHetij

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ