ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/09/2018 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุกีฬาพร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

https://drive.google.com/file/d/1IWML4Mk7QHo33H2_OEcB5q997ACbfL4n/view?usp=sharing

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ