ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/08/2018 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุกีฬาพร้อมติดตั้งโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

https://drive.google.com/open?id=1XslrVhbExvx0VG1MFCy4xJ_TyBYhRTGT

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ