ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1uX_dRKWHkbJkF5z4xm1bOffLeCvcstU4

https://drive.google.com/open?id=1iBZLT1wHsWJDrhaodtfTwGvbWHAm_02p

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ