ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/08/2018 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1-vD-L69iA9I_8MTt_65o2jL4xEVEVOgA

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ