ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/07/2018 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางคลุ้ง-บ้านเกาะแซะ (อบจ.นศ.3401) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1GALKbmwiokTY_3vPA7TfOHv0eMPmhfr1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Phzqs0Tx-mbTIFjiHsqPVM2eDrhQgMMY/view?usp=sharing

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ